Uvjeti najma

Agencija za iznajmljivanje, iznajmljuje najmoprimcu plovilo, po sljedećim uvjetima:

 1. Dasvojeručno potpiše ugovor o najmu i time su usuglasi s odredbama ugovora.
 2. Plovila imaju osiguranje prema trećem licu. Ako štetu počinite svojom krivnjom, obvezni ste je platiti. Procjenu štete obavlja djelatnik agencije, s procjenom ste suglasni.
 3. Najmoprimac mora posjedovati dokument za upravljanje plovilom ili sam snosi svu odgovornost.
 4. Najmodavac će predavati samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivomi u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata plovila. Plovilo se predaje u dogovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu. Kod dnevnog najma plovila preuzimanje je u 9 sati,a primopredaja do 19 sati ili prema dogovoru.
 5. Najmoprimac prilikom iznajmljivanja plovila morapoložitidepozit koji mu se po isteku najma vraća, ako su plovilo i oprema u ispravnom stanju.
 6. Plovilom može upravljati isključivo najmoprmac, jer u suprotnom gubi pravo na depozit. Nije dopušten podnajam ili prepuštanje plovila trećoj osobi.
 7. Ako najmoprimac iz bilo kojeg razloga prijevremeno prekine ugovor, novac od plaćenog najma se ne vraća.
 8. Agencija odlučujekoliko osoba plovilo može prevoziti, taj broj ne smije biti prekoračen.
 9. Najmoprimac je u slučaju havarije obvezan odmah pozvati najmodavca, u protivnom sam snosi odgovornost za moguće posljedice.
 10. Za vrijemetrajanja najma zabranjeno je iznositi pripadajuću opremu.
 11. Plaćanje će biti izvršeno po završetku najma.
 12. U slučaju neslaganja u tumačenju hrvatskog teksta s nekim od drugih stranih jezika, hrvatski tekst će imati prednost.
 13. Arbitraža –za sve eventualne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je Općinski sud u Krku